مجتمع : یزد – کیلومتر ۱۵ جاده یزد – بافق پشت نیروگاه خورشیدی روستای خویدک

موبایل : ۰۹۱۳۲۷۳۵۶۱۷ – ۰۹۳۶۳۸۰۷۷۱۱

تلفن : ۰۳۵۳۸۲۵۸۹۸۸

ایمیل : mohamad0911@yahoo.com

اینستاگرام : ostrich-mojhaddam